Skip to main content

Welkom bij NeuroNetwerk Zuid-Kennemerland

Het eerstelijns Neuronetwerk voor patiënten met neurologische aandoeningen is een interdisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband in de regio Zuid-Kennemerland. Binnen het netwerk werken gespecialiseerde paramedische zorgverleners intensief samen met elkaar, met de patiënt en diens mantelzorger.

De doelgroep van Neuronetwerk Zuid- Kennemerland bestaat uit patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (bijvoorbeeld een beroerte / CVA, MS, ALS of hersenletsel na een ongeluk /operatie).


Welke zorgverleners

Ergotherapeuten

Ergotherapie richt zich op het zelfstandig kunnen handelen. De ergotherapeut onderzoekt wat de gevolgen van uw aandoening zijn in uw dagelijks leven. Er kunnen lichamelijke klachten zijn dan richten wij ons op de arm-handfunctie en/of onzichtbare gevolgen zoals veranderingen in het denkproces en vermoeidheid.

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie in de neurorevalidatie richt zich vooral op alle lichamelijke beperkingen die te maken hebben met het bewegen. Zo kan het zijn dat u na het doormaken van een CVA last heeft van verminderde spierkracht, gevoel, uithoudingsvermogen of coördinatie. De fysiotherapeut kan op dit gebied een revalidatieplan op maat met u opstellen om samen met u motorische vaardigheden te (her)leren en ervoor te zorgen dat u weer zo goed mogelijk kunt participeren in uw dagelijks leven. Hier kunt u bijvoorbeeld denken aan het (her)leren van lopen of arm-handfunctie.

Logopedisten

De logopedisten onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden volwassen patiënten die als gevolg van een (verworven) neurologische aandoening een spraak-, taal- slik- of communicatiestoornis hebben. Enkele voorbeelden van de meest voorkomende stoornissen zijn: Afasie, dysarthrie en dysfagie. In overleg met de cliënt worden de behandeldoelen bepaald.

Diëtisten

Niet aangeboren hersenletsel kan allerlei klachten geven die met voeding te maken kunnen hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld decubitus, kauw- en slikproblemen, vertraagde maaglediging, obstipatie, onbedoeld gewichtsverlies, of onbedoelde gewichtstoename, of een combinatie van diverse problemen. De diëtist helpt daarbij met een deskundig, op de persoon afgestemd advies, om klachten te voorkomen of te verhelpen. Daarbij is het belangrijk dat het eten daarnaast behalve voedzaam en gezond ook lekker moet zijn. Soms kan het noodzakelijk zijn om aanvullende drinkvoeding of sondevoeding in te zetten. De diëtist kan dat regelen.

Missie

Het eerstelijns Neuronetwerk voor patiënten met neurologische aandoeningen is een interdisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband in de regio Zuid-Kennemerland. Binnen het netwerk werken gespecialiseerde paramedische zorgverleners intensief samen met elkaar, met de patiënt en diens mantelzorger. Hierbij staan de persoonlijke en unieke revalidatiedoelen van de patiënt centraal met de nadruk op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van de patiënt met Niet Aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie.

Visie

De samenwerking kenmerkt zich door korte lijntjes tussen de professionals. Dit eerstelijns Neuronetwerk is aangesloten in de zorgketen rondom patiënten met NAH. Er zijn lijnoverstijgende ketenzorgafspraken over verwijzing, behandeling en communicatie. Op deze manier wordt een vloeiende overgang tussen de lijnen en continuïteit van de behandelingen gerealiseerd voor deze doelgroep. Voor de personen met NAH en diens mantelzorger vervaagt hierdoor de afbakening van zorg tussen de verschillende lijnen waardoor de zorg naadloos op elkaar aansluit. De hoogst mogelijke kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd door kwaliteitseisen waaraan aangesloten zorgverleners voldoen en continue bij- en nascholing.

Samenwerkingen