Skip to main content

Ergotherapie Kennemerland

Specialisaties Yvonne Voogel:

  • Cognitieve Revalidatie Therapie
  • Neurologische aandoeningen
  • NAH
  • MS

Ik werk sinds 2019 bij Ergotherapie Kennemerland. Hiervoor 20 jaar bij Heliomare gewerkt, de laatste jaren als ambulant begeleider en cognitief behandelaar Hersenz.

Specialisaties Lydia Zoetelief

  • Post Commotionele Klachten
  • NAH
  • cognitieve revalidatie
  • SI volwassenen.

Behandeling van mensen met cognitieve- of overprikkelingsklachten na een CVA of hersenschudding is steeds opnieuw een puzzel. Ik zet me graag in om het dagelijks leven van clienten wat dragelijker te maken en activiteiten die iemand voorheen deed weer op te kunnen pakken.